interestingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interestingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interestingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interestingly.

Từ điển Anh Việt

 • interestingly

  * phó từ

  thú vị, hấp dẫn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • interestingly

  in an interesting manner

  when he ceases to be just interestingly neurotic and...gets locked up"- Time

  Antonyms: uninterestingly