inedible fat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inedible fat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inedible fat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inedible fat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inedible fat

  * kinh tế

  mỡ kỹ thuật

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  mỡ không ăn được