inedible dock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inedible dock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inedible dock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inedible dock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inedible dock

    * kinh tế

    ga bốc dỡ hàng hóa thực phẩm