impact reflecting crusher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impact reflecting crusher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impact reflecting crusher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impact reflecting crusher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • impact reflecting crusher

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy nghiền kiểu va đập hắt