impact area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impact area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impact area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impact area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • impact area

    * kỹ thuật

    khu vực bị ảnh hưởng