impact insulation class (iic) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impact insulation class (iic) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impact insulation class (iic) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impact insulation class (iic).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • impact insulation class (iic)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cấp cách âm va chạm