hypothesize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothesize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothesize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothesize.

Từ điển Anh Việt

 • hypothesize

  /hai'pɔθisaiz/ (hypothesize) /hai'pɔθisaiz/

  * nội động từ

  đưa ra một giả thuyết

  * ngoại động từ

  giả thuyết rằng, cho rằng

 • hypothesize

  (logic học) xây dựng giả thiết

Từ điển Anh Anh - Wordnet