hypothesise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hypothesise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hypothesise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hypothesise.

Từ điển Anh Việt

 • hypothesise

  /hai'pɔθisaiz/ (hypothesize) /hai'pɔθisaiz/

  * nội động từ

  đưa ra một giả thuyết

  * ngoại động từ

  giả thuyết rằng, cho rằng

Từ điển Anh Anh - Wordnet