gravity separator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gravity separator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gravity separator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gravity separator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gravity separator

    * kỹ thuật

    máy tách kiểu trọng lực

    máy tách trọng lực