gravity pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gravity pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gravity pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gravity pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gravity pressure

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    áp lực trọng lực