gravity drainage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gravity drainage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gravity drainage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gravity drainage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gravity drainage

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  hệ thống tiêu tự chảy

  xây dựng:

  sự tiêu nước tự chảy

  hóa học & vật liệu:

  tiêu nước trọng lực