graining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graining.

Từ điển Anh Việt

 • graining

  * danh từ

  sự tạo hạt; sự nổi hạt

  sự tạo vân gỗ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • graining

  * kỹ thuật

  sự san đất

  sự tạo hạt

  sự tạo vân

Từ điển Anh Anh - Wordnet