glorified nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glorified nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glorified giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glorified.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • glorified

  Similar:

  laud: praise, glorify, or honor

  extol the virtues of one's children

  glorify one's spouse's cooking

  Synonyms: extol, exalt, glorify, proclaim

  glorify: bestow glory upon

  The victory over the enemy glorified the Republic

  transfigure: elevate or idealize, in allusion to Christ's transfiguration

  Synonyms: glorify, spiritualize

  glorify: cause to seem more splendid

  You are glorifying a rather mediocre building

  canonized: accorded sacrosanct or authoritative standing

  Synonyms: canonised

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).