canonised nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canonised nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canonised giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canonised.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • canonised

  Similar:

  canonize: treat as a sacred person

  He canonizes women

  Synonyms: canonise

  canonize: declare (a dead person) to be a saint

  After he was shown to have performed a miracle, the priest was canonized

  Synonyms: canonise, saint

  canonized: accorded sacrosanct or authoritative standing

  Synonyms: glorified

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).