glacier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glacier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glacier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glacier.

Từ điển Anh Việt

 • glacier

  /'glæsjə/

  * danh từ

  (địa lý,ddịa chất) sông băng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • glacier

  * kỹ thuật

  băng hà

  sông băng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • glacier

  a slowly moving mass of ice