glacier fall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glacier fall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glacier fall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glacier fall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • glacier fall

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thác băng