glacier boulder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glacier boulder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glacier boulder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glacier boulder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • glacier boulder

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cuội băng hà