glacier milk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glacier milk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glacier milk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glacier milk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • glacier milk

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sữa băng