glacier cave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glacier cave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glacier cave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glacier cave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • glacier cave

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hang băng

    hốc băng