glacier lake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glacier lake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glacier lake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glacier lake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • glacier lake

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hồ sông băng