geranium viscosissimum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geranium viscosissimum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geranium viscosissimum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geranium viscosissimum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • geranium viscosissimum

    Similar:

    sticky geranium: geranium of western North America having pinkish-purple flowers in open clusters

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).