geranium molle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geranium molle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geranium molle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geranium molle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • geranium molle

    Similar:

    dove's foot geranium: western geranium with small pink flowers; a common weed on lawns and in vacant lots

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).