geranium maculatum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geranium maculatum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geranium maculatum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geranium maculatum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • geranium maculatum

    Similar:

    wild geranium: common wild geranium of eastern North America with deeply parted leaves and rose-purple flowers

    Synonyms: spotted cranesbill

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).