geranium pratense nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geranium pratense nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geranium pratense giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geranium pratense.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • geranium pratense

    Similar:

    meadow cranesbill: tall perennial cranesbill with paired violet-blue axillary flowers; native to northern parts of Old World and naturalized in North America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).