gaunt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gaunt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gaunt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gaunt.

Từ điển Anh Việt

 • gaunt

  /gɔ:nt/

  * tính từ

  gầy, hốc hác

  hoang vắng, thê lương, buồn thảm (cảnh vật...), cằn cỗi

  a gaunt hillside: sườn đồi hoang vắng cằn cỗi

  có vẻ dữ tợn, dễ sợ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gaunt

  Similar:

  bony: very thin especially from disease or hunger or cold

  emaciated bony hands

  a nightmare population of gaunt men and skeletal boys

  eyes were haggard and cavernous

  small pinched faces

  kept life in his wasted frame only by grim concentration

  Synonyms: cadaverous, emaciated, haggard, pinched, skeletal, wasted