friction pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

friction pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm friction pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của friction pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • friction pile

  * kỹ thuật

  cọc lửng

  cọc ma sát, cọc treo

  xây dựng:

  cột ma sát