freshman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

freshman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm freshman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của freshman.

Từ điển Anh Việt

 • freshman

  /'freʃmən/

  * danh từ

  học sinh đại học năm thứ nhất ((cũng) fresher)

  người mới bắt đầu, người mới vào nghề

  * định ngữ

  (thuộc) học sinh đại học năm thứ nhất; cho học sinh đại học năm thứ nhất

  the freshman curriculum: chương trình cho học sinh đại học năm thứ nhất

Từ điển Anh Anh - Wordnet