forth river nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forth river nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forth river giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forth river.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • forth river

    Similar:

    forth: a river in southern Scotland that flows eastward to the Firth of Forth

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).