forefend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forefend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forefend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forefend.

Từ điển Anh Việt

  • forefend

    * ngoại động từ

    xem forfend

Từ điển Anh Anh - Wordnet