fervour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fervour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fervour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fervour.

Từ điển Anh Việt

  • fervour

    /'fə:və/

    * danh từ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) fervor)

    sự nóng gắt, sự nóng bỏng

    sự nhiệt tình, sự hăng hái; sự tha thiết; sự sôi nổi

Từ điển Anh Anh - Wordnet