feedbac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

feedbac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm feedbac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của feedbac.

Từ điển Anh Việt

  • Feedbac

    k/entrapment effects

    (Econ) Tác động phản hồi/bẫy.

    + Giả thiết cho rằng những điều kiện trong thị trường lao động thứ cấp (cấp hai) làm cho công nhân có những thói quen lao đông xấu.