faker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

faker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm faker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của faker.

Từ điển Anh Việt

  • faker

    /'feikə/

    * danh từ

    kẻ giả mạo, kẻ lừa đảo

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người bán rong đồ nữ trang rẻ tiền

Từ điển Anh Anh - Wordnet