facilities nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

facilities nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm facilities giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của facilities.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • facilities

  * kinh tế

  những điều kiện thuận lợi

  những thể thức cho vay

  phương tiện

  sự dễ dàng

  sự tiện lợi

  thiết bị

  * kỹ thuật

  phương tiện