facilities for other contractors nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

facilities for other contractors nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm facilities for other contractors giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của facilities for other contractors.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • facilities for other contractors

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phương tiện cho các nhà thầu khác