facilities for payment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

facilities for payment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm facilities for payment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của facilities for payment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • facilities for payment

    * kinh tế

    các công cụ, phương tiện, thanh toán