facilities extension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

facilities extension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm facilities extension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của facilities extension.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • facilities extension

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự mở rộng phương tiện