erosion action nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

erosion action nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm erosion action giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của erosion action.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • erosion action

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tác dụng xói mòn