erosion (of paint) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

erosion (of paint) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm erosion (of paint) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của erosion (of paint).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • erosion (of paint)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự ăn mòn sơn