edge rid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edge rid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edge rid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edge rid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • edge rid

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cánh biên