drain sump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drain sump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drain sump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drain sump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • drain sump

  * kỹ thuật

  giếng lắng

  xây dựng:

  giếng thấn

  hồ nước bẩn