drain hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drain hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drain hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drain hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drain hole

    * kỹ thuật

    lỗ tháo nước

    lỗ xả nước