decoration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

decoration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm decoration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của decoration.

Từ điển Anh Việt

 • decoration

  /,dekə'reiʃn/

  * danh từ

  sự trang hoàng

  đồ trang hoàng, đồ trang trí

  huân chương; huy chương

Từ điển Anh Anh - Wordnet