dauntless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dauntless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dauntless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dauntless.

Từ điển Anh Việt

  • dauntless

    /'dɔ:ntlis/

    * tính từ

    không sợ, dũng cảm, gan dạ; tinh thần bất khuất, tinh thần kiên cường

Từ điển Anh Anh - Wordnet