dauntlessness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dauntlessness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dauntlessness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dauntlessness.

Từ điển Anh Việt

 • dauntlessness

  /'dɔ:ntlisnis/

  * danh từ

  sự dũng cảm, sự gan dạ; tinh thần bất khuất, tinh thần kiên cường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dauntlessness

  resolute courageousness

  Synonyms: intrepidity