dance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dance.

Từ điển Anh Việt

 • dance

  /dɑ:ns/

  * danh từ

  sự nhảy múa; sự khiêu vũ

  bài nhạc nhảy; điệu nhạc khiêu vũ

  buổi liên hoan khiêu vũ

  to lead the dance

  (xem) lead

  to lend a person a pretty dance

  gây khó khăn trở ngại cho ai; làm phiền ai

  St Vitus'd dance

  (y học) chứng múa giật

  * nội động từ

  nhảy múa, khiêu vũ

  nhảy lên, rộn lên; nhún nhảy, rung rinh, bập bềnh, rập rình

  her heart danced with joy: lòng cô ta rộn lên sung sướng

  to dance for joy: nhảy lên vì sung sướng

  a boat dancing on the waves: con thuyền bập bềnh trên sóng

  the leaves are dancing in the wind: lá cây rung rinh trong gió

  * nội động từ

  nhảy

  to dance the tango: nhảy điệu tăngô

  làm cho nhảy múa

  tung tung nhẹ, nhấc lên nhấc xuống

  to dance a baby in one's arms: tung tung nhẹ em bé trong tay

  to dance attendance upon somebody

  phải chờ đợi ai lâu

  luôn luôn theo bên cạnh ai

  to dance away one's time

  nhảy múa cho tiêu thời giờ

  to dance onself into somebody's favour

  nhờ nhảy múa mà chiếm được lòng yêu quý của ai

  to dance one's head off

  nhảy múa chóng cả mặt

  to dance to somebody's pipes (whistle, tume, piping)

  để cho ai xỏ mũi; để cho ai điều khiển

  to dance on nothing

  bị treo cổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dance

  an artistic form of nonverbal communication

  a party of people assembled for dancing

  a party for social dancing

  move in a graceful and rhythmical way

  The young girl danced into the room

  move in a pattern; usually to musical accompaniment; do or perform a dance

  My husband and I like to dance at home to the radio

  Synonyms: trip the light fantastic, trip the light fantastic toe

  skip, leap, or move up and down or sideways

  Dancing flames

  The children danced with joy

  Similar:

  dancing: taking a series of rhythmical steps (and movements) in time to music

  Synonyms: terpsichore, saltation