corner brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corner brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corner brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corner brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • corner brick

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gạch (xây) góc