conglomerate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conglomerate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conglomerate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conglomerate.

Từ điển Anh Việt

 • conglomerate

  /kən'glɔmərit/

  * danh từ

  khối kết

  (địa lý,địa chất) cuội kết

  * tính từ

  kết thành khối tròn, kết khối

  * động từ

  kết khối, kết hợp

 • Conglomerate

  (Econ) Conglomerate; Tập đoàn; Tổ hợp doanh nghiệp

  + Một hãng bao gồm công ty mẹ và các công ty con mà chúng không liên quan với nhau trong các hoạt động và thị trường.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • conglomerate

  * kinh tế

  công ty đại tổ hợp

  cônglômêra

  đại xí nghiệp liên hiệp

  kết khối

  sự kết hợp thành đại xí nghiệp liên hiệp

  tổ hợp độc quyền kinh tế

  xí nghiệp tập đoàn

  * kỹ thuật

  đá mảnh vụn

  kết tụ

  khối kết

  mảnh đá vụn

  xây dựng:

  đá kết nham

  kế tụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • conglomerate

  a group of diverse companies under common ownership and run as a single organization

  Synonyms: empire

  composed of heterogeneous elements gathered into a mass

  the conglomerate peoples of New England

  Similar:

  pudding stone: a composite rock made up of particles of varying size

  accumulate: collect or gather

  Journals are accumulating in my office

  The work keeps piling up

  Synonyms: cumulate, pile up, gather, amass