condensation line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

condensation line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm condensation line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của condensation line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • condensation line

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đường ngưng tụ