commons nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

commons nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm commons giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của commons.

Từ điển Anh Việt

 • commons

  /'kɔmənz/

  * danh từ số nhiều

  dân chúng, những người bình dân

  đồ ăn ăn chung; bàn ăn chung

  khẩu phần ăn hằng ngày theo giá qui định (đại học Ôc-phớt và Căm-brít)

  thức ăn hằng ngày

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • commons

  a pasture subject to common use

  Synonyms: common land

  Similar:

  park: a piece of open land for recreational use in an urban area

  they went for a walk in the park

  Synonyms: common, green

  commonalty: a class composed of persons lacking clerical or noble rank

  Synonyms: commonality

  third estate: the common people

  park: a piece of open land for recreational use in an urban area

  they went for a walk in the park

  Synonyms: common, green