commonality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

commonality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm commonality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của commonality.

Từ điển Anh Việt

  • commonality

    * danh từ (số nhiều commonalities)

    sự tương đồng

    sự phổ biến

Từ điển Anh Anh - Wordnet